WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Download ADD's zakboekje rond de risico's van het bestuursmandaat.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Liability

Bestuurders, directieleden en zaakvoerders van ondernemingen in België lopen een aanzienlijk persoonlijk risico, zeker nu er door de hervormde vennootschapswetgeving een verbod op exoneratie- en vrijwaringsbedingen geldt. Bovendien is bestuurdersaansprakelijkheid in ons land niet langer alleen van tel voor vennootschappen, maar ook voor vzw’s. Bevindt u zich in een bestuurdersrol en maakt u – of een medebestuurder (!) – zich schuldig aan een fout of nalatigheid, dan kunnen eventuele schuldeisers uw privévermogen aanspreken. Laat het u niet overkomen en sluit tijdig een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die alle nodige dekkingen biedt.

Owl tabs