WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Tot 300.000 euro kosten: bodemsanering vraagt om bijzondere polis

Nieuws
11 februari 2022

 

Bodemverontreiniging komt sneller voor dan u denkt. Uw bedrijf hoeft zelfs niet met chemicaliën of andere vervuilende stoffen te werken om een verhoogd risico te lopen. Bodemsanering voorkomen is alleszins beter dan ervoor opdraaien, want de kosten die met sanering gepaard gaan zijn torenhoog. Bijkomend, maar minstens even belangrijk om te vermijden dat de almaar strengere milieureglementering, vooral in Vlaanderen, uw bedrijf de das omdoet, is een milieuverzekering afsluiten.   

Liever een persoonlijk onderhoud?

 

Bodemsanering kost tot 300.000 euro

Dat u vroeg of laat een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, is onvermijdelijk als uw bedrijf met milieuverontreinigende producten (chemicaliën, smeerolie, diesel, ontvetters, …) werkt of als u opslagtanks voor benzine of stookolie hebt staan. Een bodemonderzoek is sowieso verplicht als u uw bedrijf overdraagt of stopzet of als u graafwerken uitvoert. Daarnaast is een spontane inspectie door de overheid niet uit te sluiten. Blijkt bodemsanering nodig, dan bedraagt het prijskaartje daarvan algauw tussen de 60.000 en 300.000 euro. (bron Ovam)

 

Bodemverontreiniging verzekeren

Wist u trouwens dat uw brandverzekering milieuschade zelden of nooit volledig dekt? Ook voor bodemsanering komt deze verzekering niet of slechts minimaal tussen. Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor bedrijven dekt bodemsanering doorgaans wel, maar alleen als het gaat om accidentele pollutie (een plotse gebeurtenis nadat alle reglementaire voorzorgen werden genomen) en de sites van derden. Graduele verontreiniging en bodemverontreiniging op uw eigen terrein zijn met andere woorden niet gedekt.

 

Milieuverzekering voor veel bedrijven een must

Alleen met een milieuverzekering verzekert u de milieurisico’s van uw onderneming afdoende. Zo’n verzekering is niet verplicht, maar voor veel bedrijven in Vlaanderen wel degelijk een must. Milieurisico’s beperken zich namelijk niet tot bodemvervuiling. Ook uw risico om schade aan biodiversiteit toe te brengen, is reëler dan u misschien vermoedt, bijvoorbeeld wanneer u door een technisch defect te warm water in een rivier loost.

 

Snel een milieuverzekering afsluiten

Via ADD dekt u zich zorgeloos in tegen accidentele milieuschade en (optioneel) graduele milieuschade. Meer weten over onze milieuverzekering? Neem gerust contact op met onze verzekeringsarchitecten voor een offerte die rekening houdt met uw specifieke milieurisico’s en budget.

 

lees ook: Zonder milieuverzekering loopt elk bedrijf risico

bodemsaneringskosten.png

 

Overige nieuws & events

 • Tariefaanpassingen vanaf 01/01/2024

  Heel wat verzekeringsmaatschappijen passen hun tarieven in lopende contracten aan vanaf 01.01.2024 omwille van de toenemende schadekosten. De...
  18 december 2023
 • Premieverhoging Private Residence by Hiscox vanaf 01/01/2024

  Op vraag van onze volmachtdragende verzekeraar Hiscox zal er vanaf 01.01.2024 op de bestaande portefeuille Private Residence (het vroegere AR 808)...
  18 december 2023
 • Website: make-over aan de gang

  Onze website bevindt zich momenteel achter de schermen in de steigers . Mogelijks ondervindt u daar vandaag enige ongemakjes door, onze excuses...
  14 december 2022
 • Rechtsbijstandverzekeraar DAS kondigt nieuwe tarieven aan.

  DAS zal een premieverhoging doorvoeren vanaf 01.07.2022. Daarnaast kondigt de maatschappij ook een verhoging van verzekerde kapitalen aan. Voor meer...
  03 juni 2022
 • Environment

  Zonder milieuverzekering loopt elk bedrijf risico

  Heel wat ondernemingen onderschatten de kans dat ze, al dan niet rechtstreeks, milieuschade aanrichten. Bovendien rekenen ze in die context vaak ten...
  04 februari 2022