WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Rendementsperikelen groepsverzekering maken weg vrij voor gewaarborgd inkomen en overlijdensdekkingen bij KMO’s

Nieuws
17 juli 2015


Steeds minder bedrijven sluiten groepsverzekeringen af. Boosdoener: de onzekerheid rond de rendementen van de pensioenopbouw. Maar de twijfels over de wettelijk verplichte rendementen hebben ook een positieve evolutie tot gevolg. Werkgevers kunnen voortaan de klassieke aanvullende waarborgen zoals het gewaarborgd inkomen en de overlijdensdekking los van een groepsverzekering afsluiten voor hun personeel. Het is zelfs een van de meest fiscaalvriendelijke verloningen van het moment.

Voor de specialisten Employee Benefits van ADD bieden verzekeraars met de flexibele verzekeringsformules een antwoord op de stilgevallen markt van groepsverzekeringen bij KMO’s.

Bedrijven hoeven geen groepsverzekering meer af te sluiten om hun personeel te laten genieten van aanvullende waarborgen. Werkgevers compenseren bij ziekte, ongeval of overlijden van een personeelslid het verlies aan koopkracht van diens gezin. Met dank aan de aanhoudende heisa rond de rendementen van de groepsverzekeringen, kunnen KMO’s en grotere bedrijven bewijzen dat ze zich het welzijn van personeel en familie aantrekken. Dat is wat echte Top Employers doen.

Er is wel één aandachtspunt bij de nieuwe trend. De aanvullende waarborgen blijven een vorm van collectieve verloning. Bedrijven sluiten ze dus steeds af voor een groep werknemers met eenzelfde takenpakket.

Uit welke aanvullende waarborgen kunnen werkgevers kiezen?

Waarborg overlijden

De kans op overlijden daalt elk jaar. Toch sterven er nog altijd mensen die nog een hypotheek of andere leningen aan het afbetalen zijn. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en het gezin. Een verzekering ‘overlijden’ biedt een oplossing. De waarborg zal binnenkort nog extra aan belang winnen. Er ligt namelijk een regeerakkoord op tafel waarbij de leeftijd om recht te hebben op een overlevingspensioen (eerste pijler) verhoogd zal worden. Rudy Peeters, specialist Employee Benefits bij ADD:

Onze sociale zekerheid is verouderd. Samenwonenden met een gezin hebben helemaal geen garantie op een redelijke financiële ondersteuning wanneer de partner wegvalt. De waarborg overlijden biedt hier een oplossing.


Waarborg invaliditeit

Wanneer medewerkers ziek vallen of door een ongeval invalide worden, doemt de inkomenskloof op. De sociale zekerheid begrenst het vervangingsinkomen tot een plafond van 41.000 euro op jaarbasis. Wie meer verdient dan dat komt al snel in de problemen. Facturen blijven binnenkomen. De voornaamste is de lopende hypotheek. Bij overlijden biedt een schuldsaldoverzekering nog enige bescherming voor de nabestaanden. Die scheldt de lopende hypotheek gedeeltelijk of helemaal kwijt. De schuldsaldoverzekering heeft echter een zwak punt. Ze biedt enkel financiële bescherming bij overlijden. Niet bij invaliditeit. Het gewaarborgd inkomen verzekert medewerkers tegen deze vorm van inkomensverlies door ziekte, ongeval, zwangerschap of ouderschapsverlof. Hetzelfde geldt voor ongevallen, die niet tijdens de werktijd maar in de privétijd gebeuren.


Waarborg premievrijstelling

Werkgevers zijn niet verplicht om de premies overlijden en pensioenopbouw te betalen bij ziekte van het personeel. Strikt gezien betaalt de werkgever geen loon meer wanneer een werknemer langdurig ziek is. Een gevaarlijke situatie voor wie een zwaar ongeval heeft of kanker krijgt. Zonder premiebetaling vallen de risicowaarborgen onmiddellijk weg. Marijke Van Roijen, specialist Employee Benefits bij ADD:

De waarborg premievrijstelling is het vangnet voor wie niet meer kan werken door ziekte of ongeval. Het betekent het verschil tussen een uitkering van een minimumkapitaal overlijden van 150.000 euro of een reserve van 5.000 euro. Een groot verschil voor de nabestaanden.


Waarborg hospitalisatie

Patiënten verblijven steeds minder lang in ziekenhuizen waardoor ze de kostprijs van verzorging met eigen spaarcenten dienen te bekostigen. Een hospitalisatieverzekering komt niet tussen voor de kosten van thuiszorg. Een aanvullende waarborg is nodig. Door de verschuiving van hospitalisatie naar thuisverzorging is er vandaag binnen de hospitalisatieverzekeringen aandacht voor verbreding. Ambulante kosten komen steeds meer in de schijnwerpers.

Lees ook: Rendement groepsverzekeringen, storm in een glas water

Bespreek de combinatiemogelijkheden met ADD’s specialisten Employee Benefits.

Overige nieuws & events

 • Coronavaccin: recht op klein verlet, maar wat met arbeidsongevallen?

  De meeste van uw medewerkers krijgen binnenkort hun uitnodigingsbrief om zich te laten vaccineren. Ze mogen zich dan naar het vaccinatiecentrum in...
  06 mei 2021
 • Human Capital

  Arbeidsongeval of niet? 5 veelgestelde vragen aan de verzekeringsmakelaar

  Genieten werknemers thuis dezelfde dekkingen tegen ongevallen als op de werkvloer? Nu er door de coronacrisis almaar meer mensen thuiswerken, heerst...
  28 april 2021
 • Human Capital

  Arbeidsongeval: is occasioneel of structureel telewerken een verschil?

  Door de uitbraak van COVID-19 werden veel werkgevers plots verplicht om hun medewerkers thuis te laten werken. Lang niet alle werkgevers hebben eraan...
  23 april 2021
 • Social engineering: wat is het en hoe voorkomt u het?

  Social engineering klinkt misschien als iets dat door Mark Zuckerberg werd uitgevonden, maar dat is het zeker niet. Bent u zich voldoende bewust van...
  09 april 2021
 • Transport

  Wat is ongewild vrijwillig verblijf – en bent u ervoor verzekerd?

  Goederentransport verloopt zelden zonder tussenstops. Meestal is de route daarvoor te lang of sluiten de verschillende vervoerswijzen niet nauw...
  02 april 2021