WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

1 op 2 Vlaamse KMO’s onderschat risico’s van ondernemen

Nieuws
23 januari 2013

Persbericht    


 

 1 op 2 Vlaamse KMO’s onderschat risico’s van ondernemen

ADD: Studie rond risico’s die de continuïteit van bedrijven bedreigen bij Vlaamse ondernemingen, toont aan dat:

 • Materiële zaken goed beschermd worden, niet-materiële zaken onvoldoende
 • Zelfstandige bedrijfsleiders makkelijker in de problemen komen bij ziekte, ongeval en    inschattingsfouten
 • KMO’s kansen laten liggen in strijd om talent
 • 1 op 3 bedrijven niet bestand is tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand
 • 2 op 3 bedrijven financiële impact van milieuverontreiniging onderschatten
 • 1 op 5 bedrijven de financiële gezondheid van (nieuwe) klanten niet controleert
 • Bewustwording dataverlies door cybercrime en interne ICT-fouten groeit
 • 2 op 3 bedrijven knowhow te grabbel gooien
 • 3 op 4 bedrijven niet wakker liggen van imagoschade

Heverlee/Merelbeke, 23 januari 2013 – ADD, onafhankelijk verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in het beheer van ondernemingsrisico’s, onderzocht in het najaar van 2012 hoe Vlaamse bedrijven en organisaties omgaan met hun risico’s. De studie behandelt de impact van zowel materiële risico’s (beschadiging van wagenpark, voorraden en bestellingen, gebouwen en machines), als minder tastbare risico’s zoals milieu- en imagoschade, diefstal van intellectuele eigendom, verminderde cashflow door wanbetalers of bedrijfsstilstand,  dataverlies door tekortkomingen in de ICT-infrastructuur en de bescherming van personeel en bedrijfsleider(s).

Positief is dat bedrijven in Vlaanderen de tastbare risico’s algemeen genomen goed beschermen. De alarmbel luidt echter bij de immateriële risico’s. 48,5% van de Vlaamse KMO’s1 beschermt deze risico’s onvoldoende en brengt op die manier de continuïteit van het bedrijf in gevaar. 

Beperkt financieel vangnet voor zelfstandige bedrijfsleiders

ADD’s studie geeft aan dat zelfstandige bedrijfsleiders in Vlaanderen zichzelf vergeten als het aankomt op een financiële tussenkomst bij ziekte of ongeval. 40% van de kleinere KMO’s, voorziet geen financiële tussenkomst wanneer de bedrijfsleider langere tijd gedwongen afwezig is door ziekte of ongeval. Verrassend is dat dit vangnet ook bij 30% van de bedrijven met meer dan 200 werknemers ontbreekt.

Verder is er wel een positieve evolutie op het gebied van de aansprakelijkheid van de bedrijfsleider/bestuurder. 65% van de bedrijven in Vlaanderen beschermt zijn bestuurders tegen de gevolgen van mogelijke bestuursfouten. Dat is twee keer meer dan 10 jaar geleden. Vandaag voorziet 55% van de Vlaamse KMO’s tot 50 personeelsleden, 70% van de KMO’s tot 200 personeelsleden en 90% van de Vlaamse bedrijven met meer dan 200 personeelsleden in een bescherming tegen bestuursfouten van hun bedrijfsleider(s) en medebestuurders.

KMO’s laten kansen liggen in strijd om talent

In tegenstelling tot het beperkte verschil tussen kleine en grote bedrijven inzake de bescherming van de bedrijfsleiders en-bestuurders, is er in Vlaanderen wel een opvallend verschil tussen grote en kleine bedrijven en de mate waarin ze hun personeel beschermen.

Uit de studie blijkt dat hoe kleiner het bedrijf is, hoe minder werknemers kunnen rekenen op een tussenkomst in ziekenhuiskosten of op een financieel vangnet bij ziekte of blijvende invaliditeit. KMO’s laten hiermee een belangrijke troef onderbenut in de strijd om talent. Uitzondering is de ICT & Telecom-sector.

 VTE Tussenkomst Ziekenhuiskosten Financieel vangnet bij ziekte/ ongeval
 1-50 39% 46%
 51-200 76% 66%
 200+ 89% 89%

Financiële impact van bedrijfsstilstand onderschat

ADD’s studie toont aan dat 33% van de bedrijven in Vlaanderen niet opgewassen is tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand als gevolg van brand, een defecte machine of een blokkade. 70% van deze bedrijven hebben minder dan 50 personeelsleden, 20% 51-200 medewerkers en 10% meer dan 200. Andere studies tonen aan dat bedrijven die niet voorbereid zijn op een bedrijfsstilstand sneller afstevenen op een faillissement. Vaste kosten zoals lonen en hypotheken lopen namelijk door terwijl de omzet drastisch daalt en soms zelfs volledig wegvalt.

Vlaamse bedrijven gaan licht over milieurisico’s

In principe loopt elk bedrijf gevaar om schade toe te brengen aan het milieu. Een lekkende stookolietank volstaat om geconfronteerd te worden met een hoge saneringskost. Opvallend is dat 34% van de bedrijven in Vlaanderen antwoordt dat zij geen (preventieve) maatregelen dienen te treffen, 15% heeft geen idee of het bedrijf maatregelen treft om milieurisico’s te voorkomen en 12% neemt bewust geen maatregelen. Een tweede aandachtspunt is dat ook sectoren die toch wel gevoelig zijn voor milieurisico’s zoals de bouw (26%), de industrie (17%) en de transportsector (8%) antwoorden dat ze geen maatregelen dienen te treffen om milieuschade te voorkomen.

1 op 5 bedrijven besteedt geen aandacht aan financiële gezondheid van klanten

Uit ADD’s studie blijkt dat 1 op 5 bedrijven in Vlaanderen de financiële gezondheid van zowel bestaande als nieuwe klanten niet controleren. 20% van faillissementen zijn het gevolg van niet-betaling door klanten. Bovendien zal dit risico in 2013 alleen maar groter worden. Het gevaar is het grootst bij de kleinste KMO’s. Maar liefst 64% van de ondervraagde bedrijven met een personeelsbestand tussen 1 en 50 geven aan dat ze de financiële gezondheid van (nieuwe) klanten niet controleren. Maar ook bij grote bedrijven is er extra aandacht vereist: 24% van de ondernemingen met een personeelsbestand tussen de 51 en 200 personeelsleden gaat dit niet na en 12% van de bedrijven met meer dan 200 werknemers.

Bewustwording voor dataverlies door cybercrime en interne ICT-fouten stijgt

Het gevaar op dataverlies raakt ingeburgerd bij de Vlaamse bedrijven. 78% van de ondervraagde ondernemingen is zich bewust van het risico op dataverlies als gevolg van e-criminaliteit (hacking, phishing). 83% van de respondenten geeft aan op de hoogte te zijn van de interne gevaren die de bedrijfsdata bedreigen (servercrash, ontbrekende back-ups, virussen). Dit zegt echter niets over mate van beveiliging tegen dataverlies of de financiële impact ervan op de continuïteit van het bedrijf. Opvallend is dat er nog 18% van de ondervraagde bedrijven met meer dan 200 werknemers niet stilstaan bij de gevaren op dataverlies door cybercriminaliteit. Deze bedrijven zijn zich wel allemaal bewust van de gevaren op dataverlies als gevolg van interne ICT-fouten.

Vlaamse bedrijven liggen niet wakker van imagoschade en diefstal van knowhow

Een goede reputatie opbouwen is een investering van jaren. Op 1 dag kan ze teniet gedaan worden. Amper 25% van de ondervraagde bedrijven in Vlaanderen treft voorzorgen om de financiële impact van reputatieschade binnen de perken te houden. 48% daarvan zijn bedrijven met meer dan 200 werknemers. Met de kleinere bedrijven is het erger gesteld. 24% van de bedrijven met een personeelsbestand tussen 51 en 200 werknemers en 21% van de bedrijven met 1 tot 50 medewerkers zijn voorbereid op imagoschade.

De bescherming van intellectuele eigendom is een ander aandachtspunt voor de bedrijven in Vlaanderen. Van de bedrijven die antwoorden dat patenten aan de orde zijn, is er slecht 1/3 die de kennis effectief beschermt met een patent. 1/3 heeft geen idee wat de bedrijfspolitiek is rond de bescherming van de intellectuele eigendom en 1/3 neemt bewust geen patent.

*KMO geldt hier voor bedrijven met een personeelsbestand tussen 1 en 200 werknemers

# # #

Over ADD

ADD is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in het beheer van ondernemingsrisico’s. Het Belgische bedrijf biedt algemene en specifieke verzekeringsoplossingen op maat van ondernemingen. Het bedrijf ontstond in 1998 uit de fusie van verzekeringskantoren Almaver, De Vos en Devriese. Via dochter Almarisk ontwikkelt ADD extra’s op het traditionele aanbod van verzekeraars. ADD is wereldwijd actief via het Worldwide Broker Network (WBN). ADD stelt 110 mensen tewerk in kantoren te Heverlee (Leuven) en Merelbeke. In 2011 haalde de verzekeringsmakelaar een omzet van 15 miljoen euro.

Voor meer informatie: http://www.add.be

Over de studie

ADD ondervroeg voor de studie 210 financieel directeurs (CFO’s) en zaakvoerders van bedrijven in Vlaanderen. Dat deed het bedrijf gedurende de periode augustus 2012-november 2012. De grootte van de ondervraagde bedrijven varieert van 1-50 werknemers (55% van de respondenten), 30% van de respondenten heeft een personeelsbestand tussen de 51 en 200 werknemers en 15% zijn bedrijven met meer dan 200 werknemers. Respondenten vertegenwoordigen bedrijven in sectoren zoals Industrie & Productie, Bouw, Transport & Logistiek, Distributie, ICT & Telecom en de Gezondheidssector.

Overige nieuws & events

 • Trade credit

  Dekt een fraudeverzekering ook faillissementsfraude?

  Een klant plaatst een grote bestelling op krediet. U levert netjes op tijd, maar de betaling blijft uit. Uw e-mails vangen bot en het telefoonnummer...
  18 juni 2021
 • Fraude

  Fraude in België: zo groot is de kans dat het uw bedrijf overkomt

  Draait uw bedrijf minstens vijf miljoen omzet? Dan hebt u maar liefst 21 procent kans om slachtoffer te worden van fraude en 45 procent kans om...
  11 juni 2021
 • Human Capital

  Wanneer wordt een hospitalisatieverzekering voor kmo’s interessant?

  In België geniet meer dan de helft van de werknemers een hospitalisatieverzekering via het werk. Maar opvallend genoeg zijn de kmo’s in ons land...
  04 juni 2021
 • Human Capital

  Verzekering gewaarborgd inkomen: ook een must voor werknemers

  Als ondernemer bent u zeker niet de enige die een verzekering gewaarborgd inkomen heeft. Maar wist u dat ook uw medewerkers in aanmerking komen voor...
  27 mei 2021
 • Trade credit

  Kredietverzekering en COVID-19: wat na 30 juni 2021?

  Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben kredietverzekeraars meermaals hun vrees voor een golf van faillissementen uitgesproken. Maar tot op vandaag...
  19 mei 2021